نوآوری با همکاری تحقق می‌یابد …

نوآوری با همکاری تحقق می‌یابد …

آلارم اجرای صدور حکم کارگزینی

سیستم منابع انسانی آی‌نو در مرکز مدیریت خدمات حوزه‌های علمیه استقرار یافت و در این مسیر متوجه چالش‌هایی در اجرای صدور حکم کارگزینی شده است. بزرگترین چالش برای کارشناسان احکام صدور حکم کارگزینی، تغییرات اطلاعات در سایر ماژول‌هاست که تأثیر مستقیم در محاسبه عامل‌های حکمی دارند.

با توجه به تعداد بالای پرسنل، قوانین پیچیده قانون خدمات کشوری و میزان اطلاعات تأثیرگذار مربوط به شغل و شاغل در محاسبه عوامل حکمی، هفتاد درصد زمان کارشناسان خبره واحد منابع انسانی آن مجموعه معظم به پایش اطلاعات مرتبط با عامل‌های حکمی صرف می‌شد. نتیجه این پایش‌ها با توجه به اینکه توسط نیروی انسانی انجام می‌شد دارای خطا بود و در نهایت نارضایتی را در پرسنل مجموعه ایجاد می‌کرد و برخی خطاها نیز تبعات قانونی را دربرمی‌گرفت.

راه‌حل سیستم منابع انسانی آی‌نو

این موضوع یکی از چالش‌های اساسی بود که انتظار می‌رفت سیستم منابع انسانی آی‌نو آن را حل کند. پس چالش اول برای سیستم آی‌نو پایش اطلاعات توسط سیستم، نسبت به تغییر اطلاعات تأثیرگذار در احکام در سایر ماژول‌ها بود، که لازمه آن سیستمی کردن و محاسبه کلیه عوامل می‌باشد.

بدین معنی که اطلاعات لازم برای محاسبه تک تک عامل‌ها، می‌بایست از فرم‌های مربوطه‌ در سایر ماژول‌ها، مانند ساختار و تشکیلات، پرسنلی، شناسنامه شغل، ارزیابی عملکرد و غیره خوانده شده و در نهایت محاسبه گردد. در واقع اطلاعات بایستی توسط مالک اطلاعات در سایر ماژول‌ها نگهداری و به‌روز شود، نه اینکه ورودی‌ به شکل دستی و در لحظه صدور حکم توسط کارشناس احکام وارد سیستم گردد.

طراحی مفهومی سیستم منابع انسانی آی‌نو بسیار منسجم است، به‌طوری‌که به تفصیل اطلاعات مربوط به شغل و شاغل در ماژول‌های مختلف، فرم‌های مربوطه با توجه به بلوغ سازمانی، آیین‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف، فرم‌های مربوطه از کاربران سطوح مختلف، در سیستم ثبت و اطلاعات در بخش‌های مختلف منابع انسانی به‌روز می‌گردد.

در مرکز مدیریت خدمات حوزه‌های علمیه، اطلاعات بخش‌های مختلف تأثیرگذار در احکام، با توجه به تنظیمات صورت گرفته، هر شبانه‌روز توسط سیستم پایش می‌شد و آلارم‌هایی برای صدور احکام ایجاد گردید، که برای فاز اول نتیجه تا حدی قابل‌ قبول بود، اما ایده‌آل محسوب نمی‌شد، زیرا  کارشناسان خبره مشتریان انتظار داشت آلارم فقط حالت اطلاعاتی نداشته باشد، بلکه طوری طراحی شود که کارشناس احکام بتواند آلارم را اجرا کند، که برای این موضوع راه‌حل دیگری اندیشه و بررسی شد.

تاریخ اجرای هریک از آلارم‌های ایجاد شده، برای کارشناس احکام مسئله‌ی مهمی بود. تاریخ اجرا یکی از مهمترین آیتم‌ها در صدور حکم می‌باشد، به‌طوری‌که خطا در تاریخ اجرا، خطا در تمام پرداخت‌های مالی انجام شده برای پرسنل به حساب می‌آید.

بنابراین چالش دیگر برای سیستم منابع انسانی آی‌نو یافتن تاریخ اجرا برای آلارم‌های ایجاد شده بود. واحد تحقیق و توسعه نرم‌افزار شرکت آینده نو با کمک و همفکری مدیر پروژه استقرا، راه‌حلی را ارائه دادند و تاریخ اجرا براساس الگوریتم‌های جستجوی پیشرفته به آلارم اضافه شد. اکنون زمانی‌که کاربر دکمه اجرا را برای هر آلارم کلیک می‌کند، تاریخ اجرا برای عامل موردنظر توسط سیستم محاسبه و در فیلد تاریخ قرار می‌گیرد و کارشناس احکام فقط روی دکمه صدور حکم کلیک می‌کند.

بدین وسیله یکی از بزرگترین چالش‌های منابع انسانی در صدور احکام کارگزینی، با همکاری کارفرما و توسط سیستم منابع انسانی آی نو مرتفع شده است.

user-gravatar
iusknow
بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت