استقرار

1-ارائه برنامه زمانبندی استقرار

با توجه به اطلاعات دریافت شده از مرحله مشاوره، کارشناسان استقرار برنامه زمانبندی راه‌اندازی سیستم‌ها را در سازمان از نصب نرم‌افزار تا آموزش کامل کاربران ارائه می دهند.

2-ارسال پیشنهاد سرور مناسب و فهرست تجهیزات مورد نیاز

برآورد نیازهای سازمان در مرحله مشاوره منجر به ارائه پیشنهاد مناسب برای تامین نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌شود. در این مرحله کارشناسان آلتین فناور آینده نو با تعامل با کارشناسان مشتری، برای تهیه سرور(های) مناسب با آنها همکاری می‌نمایند.

3-دریافت اطلاعات پایه مورد نیاز در سیستم از مشتری

اطلاعات پایه، مجموعه داده‌هایی است که برای هر سازمان باید به‌صورت پیش‌فرض در نرم‌افزارها وجود داشته باشد. این اطلاعات می تواند شامل ساختار سازمانی، عناوین اشخاص، میزان محرمانگی نامه‌ها و مواردی از این دست باشد.

4-نصب و راه اندازی نرم افزار های مورد نیاز مشتری

پس از تهیه سرورها و دریافت اطلاعات پایه، مجموعه نرم‌افزارها بر روی سرور(ها) نصب شده و تنظیمات مورد نیاز برای استقرار و عملیاتی شدن در سازمان اعمال می‌شود. اطلاعات پایه دریافت شده در این مرحله وارد نرم‌افزار می‌شود و در صورت نیاز، اطلاعات پیشین سازمان که در دیگر نرم‌افزارها قرار داشته، تبدیل (Convert) به اطلاعات مناسب برای نرم‌افزارهای آلتین فناور آینده نو می‌گردد.