موفقیت برای همه مشتریان

از استقرار و راه‌اندازی مجموعه نرم‌افزاری در سازمان، تجربیاتی کسب نموده‌ایم که موفقیت سازمان شما را در تحول به کمک مجموعه نرم‌افزاری آی نو تضمین می‌کند.
qodef-image-with-icon

مشاوره

 • آشنایی کامل با خدمات و توانایی‌های آلتین فناور آینده نو
 • آگاهی از ویژگی‌های محصولات آلتین فناور آینده نو در جهت بهبود فعالیت سازمان
 • آگاهی از خدمات قابل ارائه در قبال تهیه و استقرار محصولات آلتین فناور آینده نو
 • آگاهی از میزان هزینه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای استقرار نرم‌افزار و به‌دست آوردن آی نو مالی
بیشتر

استقرار

 • آگاهی از نیازمندی‌های مختلف جهت استقرار سیستم
 • به‌دست آوردن برنامه مدون برای استقرار سیستم
 • شناسایی فرآیندهای کاری در سازمان و انطباق آن با سیستم
 • پیاده‌سازی نیازهای سفارشی‌سازی برای سازمان
بیشتر
qodef-image-with-icon
qodef-image-with-icon

آموزش

 • آموزش متناسب با نیاز کاربران
 • اطمینان از تسلط کامل کاربران بر مباحث آموزش داده شده
 • بازآموزی کاربران به درخواست سازمان یا به پیشنهاد آلتین فناور آینده نو
 • ارائه بسته آموزش الکترونیک بر روی دیسک‌ یا مبتنی بر وب
 • دریافت گواهی‌نامه‌های معتبر توسط کاربران و ارتقاء سطح شغلی آنها
بیشتر

نگهداری

 • دریافت خطاهای احتمالی
 • دریافت پیشنهادات، اولیت‌بندی و پیاده‌سازی آنها در سیستم
 • حضور دوره‌ای در محل سازمان و بازبینی کیفیت استفاده از محصولات
بیشتر
qodef-image-with-icon