مشاوره

1-معرفی شرکت و دموی نرم افزار

کارشناسان شرکت با حضور در محل یا دعوت از شما برای حضور در آلتین فناور آینده نو، شما را با توانایی‌ها و امکانات محصولات و شرکت آشنا می نمایند. این معرفی باعث می شود تا شما هرچه بهتر با قابلیت‌های محصولات آشنا شوید و تصمیم مناسب را اتخاذ نمایید.

2-دریافت اهداف سازمان از مکانیزاسیون

برای ارائه راه حل متناسب با نیاز سازمان، ما اقدام به بررسی و شناسایی نیازهای سازمان و بررسی اهداف از مکانیزاسیون فرآیندها می‌نماییم. در این مرحله سعی می کنیم تا با برگزاری جلسات با افراد کلیدی، به چگونگی پاسخ به مسائل سازمان دست پیدا کنیم.

3-مشخص شدن حوزه های مکانیزاسیون

پس از بررسی اهداف و شناسایی نیازها، کارشناسان آلتین فناور آینده نو اقدام به مشخص نمودن لیست حوزه‌های نرم افزاری مورد نیاز سازمان می‌نمایند. با توجه به این شرایط، مشخص می گردد که نیاز سازمان چه حوزه و چه مجموعه‌ای از نرم‌افزارها‌ می‌باشد.

4-برآورد اندازه سازمان

بدون شک عواملی مثل تعداد کاربران و پراکندگی جغرافیایی سازمان در برآورد نیازمندی‌های استقرار سیستم‌ها نقشی کلیدی دارند. با توجه به معیارهای مختلف، کارشناسان آلتین فناور آینده نو نوع و تعداد سرورها و دیگر نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را مشخص می کنند.

5-شناسایی نیاز های خاص سازمان جهت سفارشی سازی

همیشه نیازهای خاصی برای مشتریان وجود دارد که متناسب با شرایط کسب و کار آنها متفاوت می باشد. با توجه با قابلیت سفارشی‌سازی بالا در مجموعه محصولات آلتین فناور آینده نو، کارشناسان این شرکت با بررسی نیازمندی‌های سازمان، موارد مختلف را بررسی کرده و برنامه اجرایی استقرار را تهیه می نمایند.

6-ارائه پیشنهاد فنی، هزینه های نرم افزاری و خدماتی

با توجه به اقدامات انجام شده، آلتین فناور آینده نو امکان ارائه پیشنهاد فنی متناسب با درخواست سازمان را به‌دست می آورد. در کنار ارائه پیشنهاد فنی، هزینه‌های لیسانس نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی به مشتری اعلام می‌گردد.

7-عقد قرارداد

پس از توافقات انجام شده، قرارداد همکاری بین آلتین فناور آینده نو و مشتری منعقد می‌گردد و مقدمات شروع پروژه آماده می‌شود. در این مرحله آلتین فناور آینده نو بر روی تعهدات خود متمرکز می‌شود.