بایگانی

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارآمدی سازمان کمک نموده و می ­تواند ماموریت سازمان را برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی، یاری رساند. برای نائل شدن به این منظور هشت گام زیر را یادآوری می کنیم: گام نخست در گام...

بیستر بخوانید

موضوعاتی کلان و کلی حوزه منابع انسانی هستند که بر گرفته از مقاصد آرمانی می باشند، که به این واحد تاکید می کند، کدامیک از قلمروها و موضوعات حوزه منابع انسانی ، برای تحقق مقاصد آرمانی از اهمیت بیشتری برخودار است . ضمنا موضوعات راهبردی می تواند بمنظور تدوین اهداف راهبردی توسعه منابع انسانی نقش مهمی داشته باشد امکان تعریف حوزه های راهبردی امکان تعریف...

بیستر بخوانید

امکان تعريف و دريافت اطلاعات تردد از انواع مدلهای دستگاه های حضور و غياب(ساعت زنی ) و سيستم دستی و اپلکیشن موبایل امکان تعريف شيفت هاي کاري پرسنل به تعداد نامحدود امکان تعريف زمان شروع و خاتمه براي شيفت که زمان خاتمه می تواند فردا يا همان روز باشد امکان تعريف زمان شروع و خاتمه دوم براي شيفت هايی که استراحت بين شيفت دارند ...

بیستر بخوانید

  امکان تعريف نمودارهاي متنوع، وجود انواع فرمولها و توابع پيش تعريف خاص    سفارشی کردن گزارش و نمودار به دلخواه کاربر   امکان به اشتراک گذاردن گزارشها امکان انتقال گزارش­های ساخته شده به داشبور گزارش ساز امکان مشاهده گزارش­های داشبورد به صورت نموداری و یا جدول امکان اعمال تنظیمات برروی گزارش­های موجود در داشبورد مانند(تغییر اندازه نمایش گزارش، تغییر نمودار گزارش و ...

بیستر بخوانید

محيط طراحی کاربرپسند مبتنی بر Drag and Drop امکان گزارشگيري پارامتريک با زيرساخت قابل تکرار ساخت انواع گزارشهاي چند سطحی و پارامتريک از بانکهاي اطلاعاتی مختلف دسته بندي و پوشه بندی گزارشات امکان ساخت انواع گزارشها ماتريسی، تفکيکی، تلفيقی، پارامتريک و غير پارامتريک از حوزههاي مختلف عملکردي جستجو، فيلترينگ، مرتب سازي خروجی گزارشها وجود انواع المانها و نماهاي گرافيکی همراه باقابليت مشاهده کل به...

بیستر بخوانید

امکان ثبت درخواست استعفاء برای پرسنل شرکت امکان ثبت علل پایان خدمت و تسویه حساب پرسنل امکان مشاهده کلیه مطالبات پرسنل اعم از بدهکار و بستانکار امکان تعیین پرداخت یا عدم پرداخت مطالبات توسط کاربر امکان ثبت اطلاعات وکلای پرسنل (در صورتی قابلیت فوق قابل استفاده می باشد که علت پایان خدمت پرسنل فوت وی باشد) ...

بیستر بخوانید

امکان تعریف انواع گواهی­ های درخواستی پرسنل امکان طراحی و صدور گواهی حقوق و معرفی نامه امکان اسکن اسناد مرتبط با هر رکورد به هنگام ورود اطلاعات يا بعد از آن امکان تعریف و ذخيره اسناد پيوست هر موجوديت امکان مجوز دسترسی به اسناد به افراد ذيصلاح مندرج در اسناد امکان تخصيص ماهیت به اسناد برای هر موجودیت امکان تعریف انواع گروه بندی برای...

بیستر بخوانید

امکان تعریف گروه های شغلی امکان تعریف سطوح طبقه بندی مشاغل امکان تعیین میزان مزد سنوات بابت کمبود تحصیلات امکان تعیین میزان فوق العاده بازار کار امکان تعیین میزان امتیاز جایگزینی تحصیلی به جای تجربه امکان تعریف جدول مزد گروه های بیستگانه تعیین گروه و رتبه شغل پرسنل امکان تعریف گروه و امتیاز شرایط احراز شغل امکان تعیین امتیازات ابعاد پست براساس مقطع تحصیلی...

بیستر بخوانید