اتوماسیون تغذیه

 • نمایش میزان کالری موجود در یک غذا یا دسر به هنگام تعریف و رزرو غذا
 • گزارش میزان لازم به مصرف مواد اولیه براساس تعداد غذای سروشده در یک بازه زمانی و آنالیز ثبت‌شده برای هر غذا
 • گزارش مقایسه‌ای از میزان مصرف مواد غذایی و میزان موردنیاز در یک بازه زمانی و نمایش مغایرت مثبت یا منفی موجود بین این دو مقدار
 • امکان تعریف سقف غذاهای قابل‌عرضه در هر رستوران برای هر وعده غذایی
 • امکان رزرو برنامه غذایی براساس برنامه زمانی برای افراد و گروه‌های کاری مختلف
 • قابلیت محدودیت رزرو وعده غذایی متناسب با شیفت کاری با براساس مجوز (روزکار: ناهار روزکار دارای مجوز اضافه کار: ناهار+شام )
 • قابلیت رزرو براساس رستوران محل دریافت غذا
 • قابلیت لغو رزرو متفاوت از زمان انجام رزرو
 • قابلیت در نظر گرفتن جریمه برای افرادی که رزرو نموده ولی غذا دریافت ننموده‌اند
 • امکان لغو رزرو در صورت ثبت مأموریت یا مرخصی روزانه در سیستم حضور و غیاب
 • قابلیت رزرو پیش‌فرض برای پرسنلی که امکان رزرو ندارند
 • امکان تفویض رزرو به دیگران برای محدوده زمانی خاص
 • تعریف انواع پیمانکاران تهیه غذا برای هر رستوران
 • امکان تعریف دستگاه‌های کارت‌خوان و مشخص نمودن دستگاه‌های موجود در هر رستوران
 • قابلیت اعمال محدودیت‌های مرتبط به حضور و غیاب برای توزیع غذا مانند عدم توزیع برای افراد حضوریافته پس از زمان مشخص و …
 • نمایش کلیه تخلفات یا قوانین موجود در سیستم رستوران
 • گزارش‌های ریالی جرائم پرسنل بابت عدم استفاده از غذا یا استفاده غیرمجاز
 • تعریف انواع قوانین شارژ اعتبار برای پرسنل براساس روزهای کاری ماه، روزهای حضور، ثابت و …
 • کنترل رزرو غذا براساس مانده اعتبار پرسنل
 • نمایش ریز کاردکس پرسنل به تفکیک مبالغ هر غذا یا دسر استفاده‌شده و افزایش‌های اعتبار روزانه
 • ثبت اطلاعات منوی غذای هفتگی 
 • اعلام منوی غذای هفتگی از طريق ميزکار الکترونيکی کارکنان
 • ثبت و رزرو ناهار توسط کارکنان از طريق ميزکار الکترونيکی کارکنان
 • ثبت و رزرو ناهار مهمانان/مأمورين از طريق ميزکار الکترونيکی کارکنان
 • محاسبه هزينه ناهار و کسر آن از مبلغ اعتبار ناهار کارکنان
 • ثبت اطلاعات مفاد قرارداد رستوران
اشتراک گذاری