احکام کارگزینی

 • تعريف انواع فرمول در محيط کاربرپسند
 • استفاده از يک فرمول داخل فرمول ديگر
 • ثبت انواع اسناد مرتبط با هر فرمول ( نظير آيين‌نامه و…)
 • ثبت علت و تاريخ ويرايش فرمول به همراه نام ويرايش‌کننده و نگهداری مشخصات ويرايش‌کنندگان
 • ثبت توضيحات فارسی درباره فرمول
 • اعتبارسنجی و Validate نمودن فرمول
 • اجرای آزمايشی فرمول برای يک پرسنل به‌منظور اطمينان از صحت آن
 • مشاهده و جستجوی فرمول‌ها بر اساس نام يا پارامتر خاص و ويرايش آن
 • امکان تعریف و نگهداری ضرایب جداول حقوقی برای سال‌های مختلف (ضریب افزایش سالیانه)
 • امکان تعریف عناوین طبقه‌بندی رشته‌های تحصیلی
 • امکان قطع حق اولاد ذکور با توجه به رسيدن به سن 20 و 25سال و پرداخت روزشمار آن در ماه جاری
 • امکان مشاهده تمامی احکام استخدامی‌ای که برای يک پرسنل تاکنون در سيستم (بخش کارگزينی) ثبت شده است
 • امکان مشاهده تمامی احکام حقوقی‌ای که برای يک پرسنل تاکنون در سيستم (بخش کارگزينی) ثبت شده است با فرمت‌های مختلف (Excel ،pdf و …)
 • امکان برقراری و يا حذف برخی از فوق‌العاده‌ها از جمله بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه‌يافته براساس فايل تقسيمات کشوری، احکام ثبت‌شده و احکام جابجايی
 • امکان تأييد/عدم تأييد اطلاعات ثبت‌شده به‌صورت گروهی و يا عمليات و احکام ثبت‌شده
 • امکان تعيين نحوه تأثير عوامل حکمی در محاسبه عوامل حقوقی شامل محاسبه براساس آخرين حکم يا محاسبه بر اساس ميانگين احکام
 • صدور چند حکم استخدامی همزمان برای يک پرسنل
 • مشاهده ليست احکام استخدامی به همراه وضعيت هر حکم استخدامی و حکم حقوقی مرتبط با آن و شغل و پست آن حکم استخدامی و ويرايش هر حکم استخدامی
 • امکان صدور حکم حقوقی براساس حکم حقوقی قبلی و افزايش/کاهش درصدی يا مقداری هر يک از عوامل حقوقی دوره حقوقی قبلی
 • امکان صدور حکم حقوقی گروهی برای پرسنلی که دارای حکم استخدامی يکسان هستند
 • امکان تعريف تاريخ مؤثر برای هر حکم حقوقی که باعث می‌شود سيستم به صورت اتوماتيک، فيش حقوقی را از تاريخ مؤثر آن حکم حقوقی صادر کند
 • مشخص نمودن عوامل حقوقی افزايش‌دهنده حقوق در يک نوع استخدام به همراه ويژگی‌های هر عامل
 • جستجوی احکام استخدامی مختلف براساس نوع استخدام، نوع حکم استخدامی، عنوان پست، شغل، واحد سازمانی، نام پرسنل و ساير موارد مرتبط و ويرايش هر حکم استخدامی
 • تعيين عوامل حقوقی و کارکرد طبق حکم پرسنل در هنگام صدور حکم حقوقی
 • صدور انواع احکام استخدامی شامل حقوق مزايا، مأمور به خدمت، انفصال از خدمت، ترک خدمت، پايان خدمت، بازخريد، استعفا، بازنشسته، اخراج، فوت، عزل و غيرفعال
 • مشخص نمودن چند مرکز هزينه برای هر يک از پرسنل در احکام استخدامی و مشخص نمودن درصد تخصيص پرسنل به هر يک از مراکز هزينه يا پروژه
 • تعيين بستن اتوماتيک حکم حقوقی جاری، در هنگام صدور حکم حقوقی جديد
 • مشخص نمودن چند مرکز پروژه برای هر يک از پرسنل در احکام استخدامی و مشخص نمودن درصد تخصيص پرسنل به هر يک از مراکز هزينه يا پروژه
 • امکان تعریف پارامترهای مختلف جهت محاسبه خودکار آیتم‌های حقوق مانند پارامترهای عمومی، پارامترهای مربوط به پست، پارامترهای وابسته به پرسنل
 • امکان تعریف انواع فرمول‌های محاسباتی ساده و پیچیده جهت محاسبه آیتم‌های حکم
 • امکان صدور احکام به‌صورت انفرادی و گروهی
 • امکان صدور احکام اصلاحی و پله‌ای (سیستم بصورت اتوماتیک کلیه احکام لازم را اصلاح می­‌کند)؛ هم برای حالت صدور احکام انفرادی و هم گروهی
 • امکان ارسال احکام صادرشده به کارتابل الکترونیکی برای مشاهده و تأیید الکترونیکی
 • امکان تولید اکسل امتیازات احکام به‌صورت انفرادی و گروهی
 • امکان تولید اکسل خروجی برای بارگذاری در سیستم‌های حقوق و دستمزد
 • گزارش از لیست احکام صادرشده برای پرسنل
 • امکان نمایش احکام صادرشده هم به‌صورت تکی و هم به‌صورت گروهی
 • چاپ احکام و قراردادها در تیپ‌های مختلف و مورد دلخواه سازمان‌ها
 • فرآیند سیستمی امضاء حکم و ارسال به کارتابل
 • انعطاف‌پذيری و دارا بودن قابليت اصلاح يا تطبيق اطلاعات سيستمی با قوانين و مقرراتی که در آينده تدوين يا تکميل می‌گردند
 • امکان تغيير هر يک از فرمول‌ها يا جداول در اطلاعات پايه يا موتور قوانين
 • در ساختارهای هلدینگی شرکت مادر می‌تواند تعدادی از قوانین و عوامل را به صورت ستادی تعریف و در همه احکام صادره در شرکت‌های زیرمجموعه اعمال کند
اشتراک گذاری