طبقه‌بندی مشاغل

  • امکان تعریف گروه‌های شغلی
  • امکان تعریف سطوح طبقه‌بندی مشاغل
  • امکان تعیین میزان مزد سنوات بابت کمبود تحصیلات
  • امکان تعیین میزان فوق‌العاده بازار کار
  • امکان تعیین میزان امتیاز جایگزینی تحصیلی به جای تجربه
  • امکان تعریف جدول مزد گروه‌های بیست‌گانه
  • تعیین گروه و رتبه شغل پرسنل
  • امکان تعریف گروه و امتیاز شرایط احراز شغل
  • امکان تعیین امتیازات ابعاد پست براساس مقطع تحصیلی و سال سابقه
اشتراک گذاری