پرسشنامه و نظرسنجی

 • امکان ایجاد آزمون و نظرسنجی
 • امکان تعریف گروه‌های آزمون برای زیرسیستم‌های مختلف
 • امکان دسته‌بندی سوالات آزمون با ابعاد مختلف
 • امکان تعریف سؤالات به‌صورت تیپ
 • امکان اولویت‌بندی سؤالات برای نمایش دادن
 • امکان تنظیم جزئیات آزمون : مقدمه، جهت‌گیری متن سؤال، جهت‌گیری متن گزینه‌ها، تیتر دکمه شروع، رنگ متن، رنگ اولیه، رنگ پس‌زمینه و…
 • امکان ثبت پاسخ همزمان با پاسخ‌گویی، همچنین بازگشت مجدد به سؤالات پاسخ داده شده و ادامه دادن آزمون
 • امکان مشخص کردن تعداد سؤالاتی که در یک بازه مشخص، شخص مجاز به پاسخ‌دهی می‌باشد.
 • امکان مجوزدهی به شرکت‌کنندگان در آزمون جهت دسترسی به فرم پرسشنامه
 • امکان زمان‌بندی آزمون
 • امکان امتیازدهی برای ابعاد در نظر گرفته‌شده
اشتراک گذاری