بایگانی اسناد و پرونده ها

  • امکان تعریف انواع گواهی­ های درخواستی پرسنل
  • امکان طراحی و صدور گواهی حقوق و معرفی نامه
  • امکان اسکن اسناد مرتبط با هر رکورد به هنگام ورود اطلاعات يا بعد از آن
  • امکان تعریف و ذخيره اسناد پيوست هر موجوديت
  • امکان مجوز دسترسی به اسناد به افراد ذيصلاح مندرج در اسناد
  • امکان تخصيص ماهیت به اسناد برای هر موجودیت
  • امکان تعریف انواع گروه بندی برای آرشیو اسناد
  • امکان تعریف انواع اسناد پیوستی و تعیین زیر سیستم های مربوطه و گروه بندی آنها
  • امکان تنظیم انواع سند از قبیل استعلام ، گواهی آموزشی، رزومه و…
  • امکان گزارش گیری از اسناد پیوستی با توجه به ماهیت آنها
اشتراک گذاری