بایگانی اسناد و پرونده‌ها

  • امکان تعریف انواع گواهی­‌های درخواستی پرسنل
  • امکان طراحی و صدور گواهی حقوق و معرفی‌نامه
  • امکان اسکن اسناد مرتبط با هر رکورد به هنگام ورود اطلاعات يا بعد از آن
  • امکان تعریف و ذخيره اسناد پيوست هر موجوديت
  • امکان مجوز دسترسی به اسناد به افراد ذی‌صلاح مندرج در اسناد
  • امکان تخصيص ماهیت به اسناد برای هر موجودیت
  • امکان تعریف انواع گروه‌بندی برای آرشیو اسناد
  • امکان تعریف انواع اسناد پیوستی و تعیین زیرسیستم‌های مربوطه و گروه‌بندی آن‌ها
  • امکان تنظیم انواع سند از قبیل استعلام، گواهی آموزشی، رزومه و…
  • امکان گزارش‌گیری از اسناد پیوستی با توجه به ماهیت آن‌ها
اشتراک گذاری