پایان خدمت (تسویه حساب)

  • امکان ثبت درخواست استعفا برای پرسنل شرکت
  • امکان ثبت علل پایان خدمت و تسویه حساب پرسنل
  • امکان مشاهده کلیه مطالبات پرسنل اعم از بدهکار و بستانکار
  • امکان تعیین پرداخت یا عدم پرداخت مطالبات توسط کاربر
  • امکان ثبت اطلاعات وکلای پرسنل (در صورتی قابلیت فوق قابل‌ استفاده می‌باشد که علت پایان خدمت پرسنل فوت وی باشد).
  • امکان فعال کردن فرآیند تسویه
  • امکان تعریف گامهای فرآیند تسویه کارکنان
  • امکان تعریف چک لیست برای گام ها
  • امکان ارسال درخواست استعلام تسویه کاکنان به شکل موازی برای پست های تایید کننده
اشتراک گذاری