گزارش‌ساز پویا و هوشمند

 • محيط طراحی کاربرپسند مبتنی بر Drag and Drop
 • امکان گزارش‌گيری پارامتريک با زيرساخت قابل‌تکرار
 • ساخت انواع گزارش‌های چند سطحی و پارامتريک از بانک‌های اطلاعاتی مختلف
 • دسته‌بندی و پوشه‌بندی گزارشات
 • امکان ساخت انواع گزارش‌های ماتريسی، تفکيکی، تلفيقی، پارامتريک و غيرپارامتريک از حوزه‌های مختلف عملکردی
 • جستجو، فيلترينگ و مرتب‌سازی خروجی گزارش‌ها
 • وجود انواع المان‌ها و نماهای گرافيکی همراه با قابليت مشاهده کل به جز Drilldown بدون محدوديت در سطوح مختلف جهت مشاهده جزئيات
 • دسترسی يکپارچه به اطلاعات حوزه‌های عملياتی مختلف با کنترل هوشمند سطوح دسترسی جهت ساخت گزارش
 • امکان ساخت و به اشتراک گذاردن انواع الگوهای ساخت گزارش
 • امکان ذخيره و به اشتراک گذاردن خروجی گزارش در انواع فرمت‌های /Excel / HTML/ PDF/و… به‌صورت تفکيکی و يا گروهی
 • امکان تعريف انواع برنامه‌های زمان‌بندی اجرای گزارش و نيز تعريف چرخه گردش گزارش در سازمان
 • داراي رابط کاربری يکپارچه و منعطف، هوشمند و ساده (حداقل نياز به کدنويسی)
 • امکان تعريف پارامترهای متنوع و استفاده از آن‌ها در هنگام تعيين شرايط، تعريف فرمول‌ها و طراحی فرم‌های چاپی
 • امکان ذخيره گزارش با کليه شرايط جهت استفاده در مراحل بعدی و امکان مشاهده پيش‌نمايش گزارش
 • دارای امکانات متنوعی چون گروه‌بندی، مرتب‌سازی و فيلتر نمودن، تعيين سرجمع و…
 • امکان بازنگری گزارش‌ها قبل از چاپ به‌صورت صفحه به صفحه
 • نمايش خروجی گزارش‌ها در قالب نمودار، فرم‌های طراحی‌شده و جدول
 • تعريف و به اشتراک گذاردن انواع شرايط پيش‌تعريف، ستونی، سطری، اختصاصی و عمومی در ساخت گزارش
 • امکان تهيه گزارش‌های آماری و مديريتی
 • تعريف انواع فرمول‌ها و عملگرهای محاسباتی و تعريف سطح اعمال آن‌ها در گزارش
 • تعريف و تغيير انواع فرمت‌های نمايش، پرونده‌های مرتبط و مرتب‌سازی بر روی ستون‌های اطلاعاتی
 • ساخت گزارش از خروجی يک گزارش ديگر و پيوند آن با ديگر پرونده‌های موجود
 • ارائه گزارش‌های استاندارد و شاخص‌های عملکردی خاص حوزه‌های عملياتی مختلف
 • امکان تعريف نمودارهای متنوع، وجود انواع فرمول‌ها و توابع پيش‌تعريف خاص
 • امکان به اشتراک گذاردن گزارش‌ها و يا خروجی منتج از آن‌ها و اجرای مجدد آن بدون بازخوانی از بانک اطلاعاتی
 • شناسایی خودکار کلیه جداول و View های ساخته‌شده در دیتابیس
 • تعریف نام‌های فارسی برای جداول و فیلدهای هر جدول
 • شناسایی خودکار روابط مابین جداول (روابط فیزیکی جداول)
 • امکان تعریف روابط جدید برای جداول تعریف‌شده (روابط مجازی جداول)
 • امکان تعریف جداول جدید از روی جداول موجود
 • امکان تعریف فیلدهای محاسباتی در زمان ساخت گزارش
 • امکان شروط‌دهی به گزارشات
 • فشرده‌سازی فایل‌های دانلودی جهت کاهش حجم فایل‌ها
اشتراک گذاری