جذب و استخدام

 • امکان تعريف و معرفی طرح‌های استخدامی (اعم از رسمی آزمايشی، قراردادی، …) و مديريت فرآيند جذب
 • امکان ثبت اطلاعات تماس، مشخصات بستگان، سوابق کاری و تحصيلی و آموزشی متقاضيان
 • امکان ثبت درخواست متقاضيان براي هر يک از طرح‌ها
 • مکان ثبت و ارسال درخواست‌های ارسالی از طرف متقاضيان
 • ثبت و نگهداری نتايج آزمون‌های استخدامی شرکت‌کنندگان
 • امکان تشکيل پرونده الکترونيکی براي تک تک نفرات قبولی آزمون و ثبت اطلاعات موردنياز برای تشکيل پرونده و همچنين امکان ثبت و نگهداری نتايج مصاحبه شغلی، گزينش و بيمارستان متقاضيان
 • اعلام نتايج قبولی‌ها در آزمون استخدامی
 • ارسال دعوتنامه براي متقاضيان جهت انجام مصاحبه‌های استخدامی
 • امکان گزارش‌گيری و نمايش آنی وضعيت متقاضيان قبول شده آزمون در طول مراحل استخدامی (اعم از مصاحبه و معرفی به واحدهای گزينش، بيمارستان، استعلام مدارک، دوره توجيهی شغلی و …)
 • تاييد و يا عدم تأييد مدارک دريافت شده
 • امکان محاسبه حقوق و مزايای کارکنان جديد الاستخدام در حکم استخدام آزمايشی
 • امکان ايجاد پرسشنامه‌های استخدام مطابق با الگوهای از پيش تعريف شده و چاپ آن‌ها جهت دريافت امضاء از متقاضی استخدام
 • امکان اسکن همه مدارک و پرسشنامه‌های استخدامی و درج پرونده الکترونيکی متقاضی استخدام
 • امکان ايجاد معرفی‌نامه با استفاده از الگوهای از پيش تعريف‌شده و ارسال جهت انجام مصاحبه شغلی
 • امکان ثبت و نگهداری – نتيجه مصاحبه شغلی – گزينش و بيمارستان متقاضيان
 • ثبت نتايج دريافت گواهی عدم سوء پيشينه و تأييديه‌های مدرک تحصيلی، کارت معافيت يا پايان خدمت و ساير مدارک به همراه دريافت مدارک مربوطه و…
 • تأييد اطلاعات استخدامی پرسنل ثبت شده
 • امکان تهيه ليست پرسنل شرکت‌کنندگان در دوره‌های توجيهی و ارسال ليست مربوطه به سيستم آموزش
 • امکان ارتباط با سيستم آموزش و دريافت نتايج شرکت در دوره توجيهی
 • صدور مجوز اشتغال به کار پرسنل در واحد موردنظر
 • امکان ایجاد پرسشنامه ثبت رزومه مطابق نیاز سازمان و طراحی رزومه براساس آن
 • امکان مشاهده مشخصات اطلاعات تماس، مشخصات بستگان، سوابق کاری، تحصيلی و آموزشی متقاضيان
 • ثبت اطلاعات استخدامی متقاضيانی که موردتأييد واقع شده‌اند(با تخصيص شماره استخدامی به آن‌ها).
 • ثبت درخواست استخدام جدید بر اساس تعداد مشاغل و تعداد نفرات موردنیاز شرکت
 • تعریف گروه‌ها و زیرگروه‌های آزمون استخدامی
 • تعریف فیلترینگ افراد در نرم‌افزار به منظور غربال اولیه بر مبنای رزومه مثل نوع دانشگاه، معدل و … و ارسال افراد قبول‌شده به‌طور خودکار به مرحله بعد
 • امکان جذب نیروهای امریه و امکان ثبت رزومه برای مدرسان خارج از سازمان جهت تدریس دوره‌های آموزشی
 • تعریف مجوزهای جذب نیرو براساس چارت سازمانی یا دوره‌های مشخص مثل مجوز جذب سالیانه نیروها و تعریف مجوزهای موردی یک واحد خاص و تجمیع آن با مجوزهای مرحله قبل
 • امکان رنکینگ و مرتب‌سازی متقاضیان براساس شناسنامه شغل و اطلاعات ثبت‌شده در رزومه
 • امکان ثبت معرف یا معرفین برای متقاضیان خاص یا رده‌های مدیریتی
 • امکان برگزاری آزمون­‌های مختلف از جمله آزمون MBTI و …
 • امکان مشاهده نتیجه آزمون، پاسخ‌­های داده‌شده صحیح و نادرست و امتیاز نهایی آزمون
 • گزارش از تعداد ورود افراد ثبت‌نامی
 • گزارش به‌صورت کلیدواژه از کل بانک جذب
اشتراک گذاری