رفاهی

 • امکان تعريف کارکردهاي سامانه هتل داري براي مراکز رفاهی (نظير ویلاها، هتلها و …
 • امکان برنامه ريزي استفاده از امکانات رفاهی براي پرسنل و اولويت بندي پرسنل
 • امکان تعريف کارکردهاي سامانه سهميه بندي استفاده از امکانات رفاهی و امکان انجام قرعه کشی بر اساس قوانين تعريف شده
 • امکان دريافت درخواست هاي استفاده از امکان رفاهی ثبت شده توسط پرسنل و مديريت آن ها( در بخش پرسنلی امکان ثبت درخواست استفاده از امکانات و تسهيلات رفاهی براي کارکنان وجود دارد و فرآيند تخصيص امکانات ياد شده از بخش مذکور آغاز می شود.)
 • امکان تهيه انواع گزارش از اطلاعات اماکن رفاهی بانک(نظير ظرفيت، تعداد روز استفاده از مهمانسرا، امکانات رفاهی موجود و ..) و امکان مشاهده امکانات موجود هر واحد رفاهی توسط کارکنان
 • امکان صدور معرفينامه مراکز رفاهی و امکان تهيه گزارش از درخواست هاي ثبت شده و معرفی نامه هاي صادر شده براي کارکنان
 • امکان تعريف انواع منابع رفاهی به صورت غير نقدي يا نقدي
 • تعريف انواع محدوديت هاي استفاده از امکانات رفاهی، نظير دفعات استفاده، حجم ريالی قابل استفاده، بازه زمانی قابل استفاده و…
 • امکان ارتباط مستقيم با سيستم حقوق دستمزد و درج مقدار بازپرداخت در فيش حقوقی هر دوره حقوقی به صورت اتوماتيک و همچنين امکان مديريت بازپرداخت ها و دريافت انواع گزارش ها
 • امکان تهيه گزارش از تعداد و مقدار امکانات و تسهيلات رفاهی استفاده شده توسط هر پرسنل
 • تعریف منابع تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرکت/سازمان.
 • تعریف تسهیلات اعتباری در نظر گرفته شده در شرکت/سازمان.
 • امکان تعریف بازپرداخت های در نظر گرفته شده توسط شرکت/سازمان.
 • مشخص نمودن نحوه پرداخت.
 • امکان ثبت هزینه های ریز خدمات قابل ارائه به هر پرسنل و تعیین نحوه بازپرداخت آنها.
 • تعریف انواع وام ها براساس تسهیلات اعتباری تعریف شده و ثبت شرایط احراز وام اعم از تعداد افراد وام گیرنده، مبلغ وام، میزان سابقه به ماه، تاریخ اعتبار و …
 • امکان قسط بندی وام ها و تعیین روش بازپرداخت آنها و مشخص کردن مبلغ هر قسط و درصد جریمه آن.
 • امکان ثبت و ارسال درخواست وام توسط هر پرسنل.
 • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات طرف حسابهای بیمه دارای قرارداد و اطلاعات آن اعم از تاریخ شروع بیمه، تاریخ پایان بیمه، مهلت ثبت نام ، شماره قرارداد، سهم پرسنل و سازمان و…
 • مشخص نمودن دوره های فروش و انتصاب گروه کالاها به این دوره.
 • ارائه گزارش کالاهای فروخته شده
 • فروشگاه اینترنتی
 • ثبت اطلاعات هتل ها-ویلاها-مهمانسرا ها اعم از شهر، شماره تلفن، آدرس و…
 • اعمال عملیات های قرعه کشی و ثبت نتایج برنده اصلی ، رزرو شده ، عدم تخصیص و ابطال برای هر یک از درخواسته ای پرسنل.
 • مدیریت درخواستهای شرکت در مسابقات ورزشی
 • مدیریت درخواست های تورهای مسافرتی
اشتراک گذاری