رفاهی

 • امکان تعريف کارکردهای سامانه هتل‌داری برای مراکز رفاهی (نظير ویلاها، هتل‌ها و …)
 • امکان برنامه‌ريزی استفاده از امکانات رفاهی برای پرسنل و اولويت‌بندی پرسنل
 • امکان تعريف کارکردهای سامانه سهميه‌بندی استفاده از امکانات رفاهی و امکان انجام قرعه‌کشی براساس قوانين تعريف‌شده
 • امکان دريافت درخواست‌های استفاده از امکان رفاهی ثبت‌شده توسط پرسنل و مديريت آن‌ها (در بخش پرسنلی امکان ثبت درخواست استفاده از امکانات و تسهيلات رفاهی برای کارکنان وجود دارد و فرآيند تخصيص امکانات يادشده از بخش مذکور آغاز می‌شود.)
 • امکان تهيه انواع گزارش از اطلاعات اماکن رفاهی بانک (نظير ظرفيت، تعداد روز استفاده از مهمانسرا، امکانات رفاهی موجود و …) و امکان مشاهده امکانات موجود هر واحد رفاهی توسط کارکنان
 • امکان صدور معرفي‌نامه مراکز رفاهی و امکان تهيه گزارش از درخواست‌های ثبت‌شده و معرفی نامه‌های صادر‌شده برای کارکنان
 • امکان تعريف انواع منابع رفاهی به صورت غيرنقدی يا نقدی
 • تعريف انواع محدوديت‌های استفاده از امکانات رفاهی، نظير دفعات استفاده، حجم ريالی قابل استفاده، بازه زمانی قابل استفاده و…
 • امکان ارتباط مستقيم با سيستم حقوق دستمزد و درج مقدار بازپرداخت در فيش حقوقی هر دوره حقوقی به صورت اتوماتيک و همچنين امکان مديريت بازپرداخت‌ها و دريافت انواع گزارشات
 • امکان تهيه گزارش از تعداد و مقدار امکانات و تسهيلات رفاهی استفاده‌شده توسط هر پرسنل
 • تعریف منابع تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای شرکت/سازمان.
 • تعریف تسهیلات اعتباری در نظر گرفته‌شده در شرکت/سازمان.
 • امکان تعریف بازپرداخت های در نظر گرفته‌شده توسط شرکت/سازمان.
 • مشخص نمودن نحوه پرداخت.
 • امکان ثبت هزینه‌های ریز خدمات قابل ارائه به هر پرسنل و تعیین نحوه بازپرداخت آن‌ها.
 • تعریف انواع وام‌ها براساس تسهیلات اعتباری تعریف‌شده و ثبت شرایط احراز وام؛ اعم از تعداد افراد وام گیرنده، مبلغ وام، میزان سابقه به ماه، تاریخ اعتبار و …
 • امکان قسط‌بندی وام‌ها و تعیین روش بازپرداخت آن‌ها و مشخص کردن مبلغ هر قسط و درصد جریمه آن.
 • امکان ثبت و ارسال درخواست وام توسط هر پرسنل.
 • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات طرف حساب‌های بیمه دارای قرارداد و اطلاعات آن؛ اعم از تاریخ شروع بیمه، تاریخ پایان بیمه، مهلت ثبت‌نام ، شماره قرارداد، سهم پرسنل و سازمان و…
 • مشخص نمودن دوره‌های فروش و انتصاب گروه کالاها به این دوره.
 • ارائه گزارش کالاهای فروخته‌شده
 • فروشگاه اینترنتی
 • ثبت اطلاعات هتل ها، ویلاها و مهمانسراها؛ اعم از شهر، شماره تلفن، آدرس و…
 • اعمال عملیات‌های قرعه‌کشی و ثبت نتایج برنده اصلی، رزرو شده، عدم تخصیص و ابطال برای هر یک از درخواست‌های پرسنل.
 • مدیریت درخواست‌های شرکت در مسابقات ورزشی
 • مدیریت درخواست‌های تورهای مسافرتی
اشتراک گذاری