آلارم اجرای صدور حکم کارگزینی Tag

آلارم اجرای صدور حکم کارگزینی سیستم منابع انسانی آی‌نو در مرکز مدیریت خدمات حوزه‌های علمیه استقرار یافت و در این مسیر متوجه چالش‌هایی در اجرای صدور حکم کارگزینی شده است. بزرگترین چالش برای کارشناسان احکام صدور حکم کارگزینی، تغییرات اطلاعات در سایر ماژول‌هاست که تاثیر مستقیم در محاسبه عامل‌های حکمی دارند. با توجه به تعداد بالای پرسنل، قوانین پیچیده قانون خدمات کشوری و میزان اطلاعات تاثیرگذار مربوط...

بیستر بخوانید