مدیریت سیستم

  • امکان تعریف تمام اطلاعات پایه مورد نیاز سیستم جامع منابع انسانی
  • امکان تعریف انواع تقویم
  • امکان تعریف رویدادها و تعیین رنگ بندی آنها
  • امکان مشاهده لاگ کاربران و بررسی عملیاتی که توسط کاربران صورت می­پذیرد، توسط ادمین سیستم
  • امکان تعیین دسترسی کاربران به فرم­ها و زیر سیستم­های مختلف
  • امکان تعریف و تعیین دسترسی کاربران براساس نقش­ها و گروه­های کاربری
  • امکان تعیین مجوز دسترسی در سطح فیلد برای کاربران
  • امکان ثبت انتقاد، پیشنهاد و مشکلات پیش آمده در سیستم توسط کاربران
  • امکان مشاهده و پاسخ دهی به انتقاد، پیشنهاد و مشکلات ثبت شده کاربران توسط ادمین و راهبر سیستم
اشتراک گذاری