مدیریت سیستم

کلیه فرآیندهای مربوط به راهبری سیستم،تعیین ساختارهای گروه قوانین در مجموعه ها و هلدینگها و اطلاعات پایه مورد نیاز همه ماژولها و سیاست گذاری در نقش ها و گروههای کاربری از جمله مواردی هستن در این ماژول مدیریت می شوند:

  • امکان تعریف تمام اطلاعات پایه موردنیاز سیستم جامع منابع انسانی
  • امکان تعریف انواع تقویم
  • امکان تعریف رویدادها و تعیین رنگ‌بندی آنها
  • امکان مشاهده لاگ کاربران و بررسی عملیات صورت گرفته توسط کاربران توسط ادمین سیستم
  • امکان تعیین دسترسی کاربران به فرم‌­ها و زیرسیستم‌­های مختلف
  • امکان تعریف و تعیین دسترسی کاربران براساس نقش­‌ها و گروه­‌های کاربری
  • امکان تعیین مجوز دسترسی در سطح فیلد برای کاربران
  • امکان ثبت انتقاد، پیشنهاد و مشکلات پیش آمده در سیستم توسط کاربران
  • امکان مشاهده و پاسخ‌دهی به انتقاد، پیشنهاد و مشکلات ثبت شده کاربران توسط ادمین و راهبر سیستم
  • امکان فعال کردن تایید دو مرحله ای Two-Factor Authentication در زمان لاگین
اشتراک گذاری