داشبورد گزارش ساز

  •   امکان تعريف نمودارهاي متنوع، وجود انواع فرمولها و توابع پيش تعريف خاص
  •    سفارشی کردن گزارش و نمودار به دلخواه کاربر
  •   امکان به اشتراک گذاردن گزارشها
  • امکان انتقال گزارش­های ساخته شده به داشبور گزارش ساز
  • امکان مشاهده گزارش­های داشبورد به صورت نموداری و یا جدول
  • امکان اعمال تنظیمات برروی گزارش­های موجود در داشبورد مانند(تغییر اندازه نمایش گزارش، تغییر نمودار گزارش و …)
  • قابلیت طراحی صفحه داشبورد به وسیله Drag & Drop برای مدیران و پرسنل
اشتراک گذاری