داشبورد گزارش‌ساز

  • امکان تعريف نمودارهای متنوع، وجود انواع فرمول‌ها و توابع پيش‌تعريف خاص
  • سفارشی‌کردن گزارش و نمودار به دلخواه کاربر
  • امکان به اشتراک گذاردن گزارش‌ها
  • امکان انتقال گزارش‌­های ساخته‌شده به داشبور گزارش‌ساز
  • امکان مشاهده گزارش­‌های داشبورد به صورت نموداری و یا جدول
  • امکان اعمال تنظیمات بر روی گزارش­‌های موجود در داشبورد مانند (تغییر اندازه نمایش گزارش، تغییر نمودار گزارش و …)
  • قابلیت طراحی صفحه داشبورد به وسیله Drag & Drop برای مدیران و پرسنل
اشتراک گذاری